powiekszenieDom opieki p.w.św. Stefana w Cieplicach został zbudowany z inicjatywy Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Prawosławnego Biskupa (dziś arcybiskupa) Wrocławskiego i Szczecińskiego. Impulsem do jego budowy był brak mieszkania dla wielce zasłużonego dla cerkwi ks. Mitrata Konstantego Bajko po zwolnieniu go z obowiązków proboszcza parafii św.św.Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Był on za wiarę prawosławną poniżany, torturowany i więziony w stalinowskich obozach koncentracyjnych przez szesnaście lat. Nawet tam nie ustawał w pełnieniu swej kapłańskiej służby. Dom, którego powstania ks. Bajko nie dożył, jest więc wyrazem hołdu złożonego jego wytrwałości w męczeństwie za wiarę i wdzięczności za ofiarną pracę dla Cerkwi. powiekszenie Jest on także wyrazem wdzięczności wobec duchownych i wiernych, którzy w latach 40-tych i 50-tych XX-go wieku tworzyli parafie Kościoła Prawosławnego na zachodnich terenach Polski.

Dom opieki został wzniesiony wg projektu architektonicznego autorstwa arch. Tomasza Radwana. Ikony w ikonostasie są darem diecezji oulskiej Fińskiego Kościoła Prawosławnego - zostały wykonane przez tamtejszych ikonografów. powiekszenie


Konsekracja znajdującej się tutaj cerkwi (kaplicy domowej) odbyła się w 1990r. W 2003r. ściany kaplicy pokryły freski wykonane przez ikonografów Jarosława i Joannę Jakimczuk oraz Jarosława Wiszenko, który jest także autorem projektu tej kompozycji.