Prawosławie jest ko¶ciołem Chrystusa na ziemi. Ko¶ciół Chrystusa nie jest instytucj±, ale nowym życiem z Chrystusem i w Chrystusie.

SERGIUSZ BUŁGAKOW