Cerkiew Św. Apostołów Piotra i Pawła

powiekszenie

Spacerując głównym deptakiem jeleniogórskiego śródmieścia, ul. 1 Maja, turysta niechybnie staje przed obiektem dość niespotykanym - kościołem, wyrastającym prawie pośrodku chodnika. Zdziwienie jest jeszcze większe, kiedy zajrzy do jego wnętrza. Okazuje się bowiem, iż zwyczajny na pozór barokowy kościółek to prawosławna cerkiew. Cerkiew Apostołów Piotra i Pawła.powiekszenie

Cerkiew prawosławna współtworzy duchowość Polską od ponad tysiąca lat. Dziś prawosławnych jest w Polsce kilkaset tysięcy. W Polsce Jagiellonów było to wyznanie równorzędne z katolicyzmem. W późniejszych wiekach jego pozycję osłabiało faworyzowanie - uważanego za element państwowotwórczy - kościoła rzymskiego i zmiany granic Rzeczpospolitej na wschodzie, gdzie tradycyjnie wpływy prawosławia były i są większe. Niekorzystnie na stosunku Polaków do prawosławia odbił się czas zaborów (kon. XVIII-pocz.XX w.), gdy Polska zniknęła z mapy, a kościół wschodni był kojarzony z wrogą Polsce Rosją carską. W związku z tymi resentymentami, spychano prawosławie na margines także w czasach niepodległej II Rzeczpospolitej (1918-1939), gdy wyznawców tej religii było w kraju 4 miliony. Lata po II wojnie światowej i czasy komunizmu także nie sprzyjały synom i córom Cerkwi. Część z nich została poza nowymi granicami Polski. Część celowo rozproszono, a świątynie niszczono. Mimo to prawosławie nie znikło z duchowego krajobrazu Polski i wciąż go wzbogaca, przeżywając tu nawet swoisty renesans.